BIP

2019-10-30 10:48:15Stawki dotacji

Miesięczne stawki dotacji dla szkół i placówek niepublicznych obowiązujące w Mieście Tychy.

Dokumentacja

załącznik Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli ( ZAKTUALIZOWANA W PAŹDZIERNIKU 2019 r.), statystyczna liczba uczniów okreslone zgodnie z art. 11 i 12 Ustawy z dnia 29.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz miesięczna stawka dotacji

załącznik Miesięczna, jednostkowa stawka dotacji na dziecko/ucznia/wychowanka w wysokości kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Tychy ZAKTUALIZOWANA w kwietniu 2019 r.

załącznik Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli ( ZAKTUALIZOWANA W KWIETNIU 2019 r.), statystyczna liczba uczniów okreslone zgodnie z art. 11 i 12 Ustawy z dnia 29.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) oraz miesięczna staw

załącznik Miesięczna, jednostkowa stawka dotacji na dziecko/ucznia/wychowanka przedszkola, punktu przedszkolnego, szkoły i placówki w wysokości kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Tychy, obowiązująca od stycznia 2019 r.

załącznik Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, statystyczna liczba uczniów okreslone zgodnie z art. 11 i 12 Ustawy z dnia 29.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) oraz miesięczna stawka dotacji obowiązująca od stycznia 2

załącznik Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli ( ZAKTUALIZOWANA W PAŹDZIERNIKU 2018 r.), statystyczna liczba uczniów okreslone zgodnie z art. 11 i 12 Ustawy z dnia 29.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) oraz miesięczna

załącznik Miesięczna, jednostkowa stawka dotacji na dziecko/ucznia/wychowanka w wysokości kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Tychy ZAKTUALIZOWANA w kwietniu 2018 r.

załącznik Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli ( ZAKTUALIZOWANA W KWIETNIU 2018 r.), statystyczna liczba uczniów okreslone zgodnie z art. 11 i 12 Ustawy z dnia 29.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) oraz miesięczna staw

załącznik Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, statystyczna liczba uczniów określone zgodnie z art. 11 i 12 ustawy z dnia 29 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 poz. 2203) oraz miesięczna stawka dotacji obowiązujaca od styc

załącznik Miesięczna, jednostkowa stawka dotacji na dziecko/ucznia/ wychowanka przedszkola, punktu przedszkolnego, szkoły i placówki, w wysokoś ci kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Tychy, obowiązująca od stycznia 2018 r.

załącznik Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów/wychowanków/słuchaczy oraz miesięczna stawka dotacji obowiązująca w 2017r. - AKTUALIZACJA ( PAŹDZIERNIK))

załącznik Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów/wychowanków/słuchaczy oraz miesięczna stawka dotacji obowiązująca w 2017r. - AKTUALIZACJA (marzec)

załącznik Miesięczna, jednostkowa stawka dotacji na dziecko/ucznia/wychowanka w wysokości kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Tychy obowiązująca w 2017r. - AKTUALIZACJA (marzec)

załącznik Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów/wychowanków/słuchaczy oraz miesięczna stawka dotacji obowiązująca w 2017r.

załącznik Miesięczna, jednostkowa stawka dotacji na dziecko/ucznia/wychowanka w wysokości kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Tychy obowiązująca w 2017r.

załącznik Stawki dotacji w roku 2016

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2019-10-30 10:48:15 Zmiana publikacji Ewa Biolik
2 2019-10-30 10:45:31 Zmiana publikacji Ewa Biolik
3 2019-10-30 10:44:46 Zmiana publikacji Ewa Biolik


stronę wyświetlono 1541 razy Artykuł wyświetlony 1541 razy
Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Oświaty w Tychach. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.