BIP

Reforma Oświaty

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna
Z dniem 25 stycznia 2017 r. w życie wchodzi ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe Dz. U. z 2017 r. poz. 59. Zgodnie z tą ustawą z dniem 1 września 2017 roku każda 6-letnia szkoła podstawowa działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty z mocy ustawy przekształca się na 8-letnią szkołę podstawową (art. 117),  a gimnazja ulegają likwidacji z mocy ustawy (art. 127) poprzez wygaszanie.

W przypadku gdy likwidowane gimnazjum jest w zespole, w którym jest tylko gimnazjum  i szkoła podstawowa to zespół ten przekształca się z mocy ustawy w 8-letnią szkołę podstawową. Ustawodawca dał organom prowadzącym gimnazja dwa instrumenty prawne na mocy których mogą dokonać przekształcenia likwidowanego gimnazjum w nowy typ szkoły lub jego włączenia w strukturę innej szkoły (art. 129). Przekształcenie lub włączenie  samodzielnego gimnazjum powoduje, że cały zasób kadrowy i materialny likwidowanego gimnazjum przekazany zostaje na potrzeby zadań oświatowych szkoły powstałej w wyniku przekształcenia lub włączenia. Ustawodawca zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Zakres przedmiotowy tej uchwały opisany jest w art. 206 ustawy. Uchwała ma charakter intencyjny i stanowi podstawę do zasięgania obligatoryjnych opinii Kuratora Oświaty (art. 209)  oraz związków zawodowych (art. 211).

Dokumentacja

załącznik UCHWAŁA NR XXXI/500/17RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe

załącznik Załącznik nr 1 (Uchwała 500)

załącznik Załącznik nr 2 (Uchwała 500)

załącznik Załącznik nr 3 (Uchwała 500)

załącznik UCHWAŁA NR XXXI /501/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowy

załącznik Załącznik nr 1 (Uchwała 501)

załącznik Załącznik nr 2 (Uchwała 501)

załącznik Załącznik nr 3 (Uchwała 501)

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2017-02-22 07:39:47 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
2 2017-02-20 14:24:10 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
3 2017-02-20 14:23:39 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
4 2017-02-20 14:19:52 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
5 2017-02-20 14:12:18 Dodanie publikacji Dominika Wiedemann


stronę wyświetlono 386 razy Artykuł wyświetlony 386 razy
Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Oświaty w Tychach. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.