BIP

Uchwały i zarządzenia

załącznik UCHWAŁA NR XLIII/711/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

ZMIANY:

załącznik UCHWAŁA NR IX/170/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/711/17 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
 
załącznik UCHWAŁA NR XXXI/503/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/455/16 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepubliczn

załącznik UCHWAŁA NR XXVII/455/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół

załącznik UCHWAŁA NR XVIII/310/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i

załącznik UCHWAŁA NR XLI/834/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszko

załącznik ZARZĄDZENIE NR 0050/ 30 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek n

załącznik UCHWAŁA NR XXV/556/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzony

załącznik UCHWAŁA NR XLVI/941/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/556/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, pu

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-03-19 16:51:46 Zmiana publikacji Olimpia Głód
2 2020-03-19 16:51:02 Zmiana publikacji Olimpia Głód
3 2020-03-19 16:50:34 Zmiana publikacji Olimpia Głód


stronę wyświetlono 404 razy Artykuł wyświetlony 404 razy
Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Oświaty w Tychach. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.