BIP

2020-09-15 11:32:05Ogłoszenia o naborze

 

Dokumentacja

załącznik Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze: specjalista w Dziale Księgowości realizujący zadania głównego księgowego w wymiarze 1 etatu

załącznik Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze: specjalista w Dziale Księgowości realizujący zadania głównego księgowego w wymiarze 2 etatów

załącznik Miejskie Centrum Oświaty w Tychach ogłasza II nabór na stanowisko urzędnicze Zastępca Dyrektora w wymiarze 1 etatu

załącznik Prezydent Miasta Tychy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: Przedszkola nr 19 w Tychach, Al. Niepodległości 154

załącznik Miejskie Centrum Oświaty w Tychach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Zastępca Dyrektora w wymiarze 1 etatu od 1 września 2020 r.

załącznik Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze inspektor w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym w wymiarze 1 etatu od 1 lipca 2020 r.

załącznik UNIEWAŻNIENIE NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTOR W DZIALE ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYM

załącznik INFORMACJA DOTYCZĄCA UNIEWAŻNIENIA KONKURSÓW MIASTA TYCHY NA STANOWISKA DYREKTORÓW z dnia 03 marca 2020 r.

załącznik INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA TYCHY DOTYCZĄCA OGŁOSZENIA O KONKURSACH MIASTA TYCHY NA STANOWISKA DYREKTORÓW z dnia 03 marca 2020 r.

załącznik Zmiana do ogłoszenia na stanowisko urzędnicze inspektor w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym w wymiarze 1 etatu od 1 kwietnia 2020 r.

załącznik Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze inspektor w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym w wymiarze 1 etatu od 1 kwietnia 2020 r.

załącznik Prezydent Miasta Tychy ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów

załącznik Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach ogłasza IV nabór na stanowisko urzędnicze inspektor w Sekcji Zamówień Publicznych w wymiarze 1 etatu

załącznik Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze starszy referent/specjalista w Dziale Płac w wymiarze 1 etatu

załącznik Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach ogłasza III nabór na stanowisko urzędnicze inspektor w Sekcji Zamówień Publicznych w wymiarze 1 etatu

załącznik Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach ogłasza II nabór na stanowisko urzędnicze inspektor w Sekcji Zamówień Publicznych w wymiarze 1 etatu

załącznik Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

załącznik Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Główny specjalista w Sekcji Zamówień Publicznych w wymiarze 1 etatu

załącznik Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze referent w Dziale Księgowości w wymiarze 1 etatu

załącznik Miejskie Centrum Oświaty w Tychach poszukuje osoby na stanowisko urzędnicze: referent/inspektor w Dziale Budżetu i Analiz w wymiarze 1 etatu

załącznik Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze specjalista w Dziale Księgowości realizujący zadania głównego księgowego w wymiarze 1 etatu

załącznik Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: starszy referent/specjalista w dziale płac w wymiarze 1 etatu

załącznik Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach unieważnia nabór na stanowisko urzędnicze: Inspektor w Dziale Budżetu i Analiz w wymiarze 1 etatu, od 1 października 2019 r.

załącznik Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze specjalista w Dziale Księgowości w wymiarze 1 etatu, od 01.09.2019 r.

załącznik Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze starszy referent w Dziale Księgowości w wymiarze 1 etatu, od 1 sierpnia 2019 r.

załącznik Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze - specjalista w Dziale Ksiegowości realizujący zadania głównego księgowego 1 etat od 06.05.2019

załącznik Prezydent Miasta Tychy ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkół

załącznik Prezydent Miasta Tychy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach, ul. Młodzieżowa 7

załącznik Miejskie Centrum Oświaty w Tychach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: referent w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym w wymiarze 1 etatu, od 1 października 2018 r.

załącznik Miejskie Centrum Oświaty w Tychach poszukuje osoby na stanowisko urzędnicze: Inspektor w Dziale Budżetu i Analiz w wymiarze 1 etatu, od 1października 2018 r.

załącznik Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze inspektor w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym w wymiarze 1 etatu, od 20 sierpnia 2018 r.

załącznik Miejskie Centrum Oświaty w Tychach poszukuje osoby na stanowisko urzędnicze: Inspektor w Dziale Budżetu i Analiz w wymiarze 1 etatu, od 3 września 2018 r.

załącznik Prezydent Miasta Tychy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 im. Władysława Jagiełły w Tychach, ul. Fitelberga 8

załącznik Miejskie Centrum Oświaty w Tychach poszukuje osoby na stanowisko urzędnicze: starszy referent / specjalista w Dziale Płac w wymiarze 1 etatu, od 9 kwietnia 2018 r. (umowa na zastępstwo)

załącznik Miejskie Centrum Oświaty w Tychach poszukuje osoby na stanowisko urzędnicze: referent / inspektor w Dziale Budżetu i Analiz w wymiarze 1 etatu, od 1 maja 2018 r. (umowa na zastępstwo)

załącznik Prezydent Miasta Tychy ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów

załącznik Prezydent Miasta Tychy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Tychach

załącznik Nabór na stanowisko urzędnicze Inspektor w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym w wymiarze 1 etatu od 19 marca 2018 r.

załącznik Miejskie Centrum Oświaty w Tychach ogłasza II nabór na stanowisko urzędnicze specjalista w Dziale Płac w wymiarze 1 etatu, od 1 marca 2018 r.

załącznik Miejskie Centrum Oświaty w Tychach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze specjalista w Dziale Płac w wymiarze 1 etatu, od 1 marca 2018 r.

załącznik Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze - specjalista w Dziale Księgowości realizujący zadania głównego księgowego, 2 etaty od 01.04.2018

załącznik Nabór na stanowisko podinspektor/inspektor w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym w zależności od stażu pracy w wymiarze 1 etatu od 1 września 2017 r.

załącznik Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze - specjalista w Dziale Finansowo–Księgowym, 1 etat od 01.09.2017

załącznik Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze - specjalista w Dziale Finansowo–Księgowym, 2 etaty

załącznik Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego w Tychach,

załącznik Miejskie Centrum Oświaty w Tychach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze specjalista w Dziale Finansowo – Księgowym w wymiarze 1 etatu, od 1 maja 2017 r.

załącznik Sprostowanie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych

załącznik Prezydent Miasta Tychy ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych

załącznik Miejskie Centrum Oświaty w Tychach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze specjalista w Dziale Finansowo–Księgowym w wymiarze 1 etatu, od 3 kwietnia 2017 r.

załącznik Miejskie Centrum Oświaty w Tychach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze specjalista w Dziale Finansowo – Księgowym w wymiarze 1 etatu, od 29 marca 2017 r.

załącznik Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach ogłasza III nabór na stanowisko urzędniczekierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego w wymiarze 1 etatu od 1 lutego 2017 r.

załącznik Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach ogłasza II nabór na stanowisko urzędniczekierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego w wymiarze 1 etatu od 1 stycznia 2017 r.

załącznik Miejskie Centrum Oświaty w Tychach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze inspektor w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym w wymiarze 1 etatu, od 01 stycznia 2017 r.

załącznik Miejskie Centrum Oświaty w Tychach poszukuje osoby na stanowisko urzędnicze: referent / inspektor w Dziale Budżetu i Analiz w wymiarze 1 etatu, od 1 stycznia 2017 r. (umowa na zastępstwo)

załącznik Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach ogłasza nabór na stanowisko urzędniczekierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego w wymiarze 1 etatu od 1 stycznia 2017 r.

załącznik Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze referent/specjalista w wymiarze 3 etatów od 1 stycznia 2017 r.

załącznik Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze informatyk w wymiarze 1 etatu od 14 listopada 2016 r.

załącznik Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze inspektor w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym w wymiarze 1 etatu od 02 listopada 2016 r.

załącznik Prezydent Miasta Tychy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach, ul. Edukacji 21.

załącznik Prezydent Miasta Tychy ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów: Przedszkola nr 18 im. Juliana Tuwima w Tychach, Szkoły Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach, Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Tychach, Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tyc

załącznik Prezydent Miasta Tychy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach

załącznik Prezydent Miasta Tychy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Tychach

załącznik Prezydent Miasta Tychy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Tychach

załącznik Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze inspektor ds. zamówień publicznych w wymiarze 1 etatu od 13 kwietnia 2015 r.

załącznik Prezydent Miasta Tychy ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów Przedszkola nr 19 w Tychach, Przedszkola nr 22 w Tychach, Szkoły Podstawowej nr 35 z OI im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach, Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Tychach, Zespołu Szkół n

załącznik Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze inspektor/starszy inspektor w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym w wymiarze 1 etatu, na czas określony: od 1 stycznia 2015 r. do 30

załącznik Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Tychach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy referent w wymiarze 0,5 etatu

załącznik Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze inspektor w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym od 09 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r.

załącznik Dyrektor Gimnazjum nr 4 im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tychach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY w wymiarze 0,5 etatu (umowa na zastępstwo)

załącznik Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze inspektor w Dziale Organizacyjno – Administracyjnym w wymiarze 1 etatu, na czas określony: od 20 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2014 r.

załącznik KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

załącznik Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałmi Integracyjnymi w Tychach ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. BHP

załącznik Dyrektor Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Górskiego w Tychach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY w wymiarze 15/40 etatu

załącznik Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w Dziale Budżetu i Analiz w wymiarze 1 etatu, od 2 stycznia 2013 r.

załącznik Dyrektor Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Górskiego w Tychach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze główny księgowy w wymiarze 15/40 etatu

załącznik Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Tychach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY w wymiarze 10/40 etatu

załącznik Dyrektror Zespołu Szkół nr 6 poszukuje kandydatów na stanowisko: GŁÓWNY KSIĘGOWY w wymiarze 1 etatu (umowa o pracę na zastępstwo)

załącznik Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze SPECJALISTA DS. FINANSOWYCH

załącznik Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach ogłasza II nabór na stanowisko urzędnicze inspektor w Dziale Organizacyjno – Administracyjnym

załącznik Miejski Zarząd Oświaty w Tychach ogłasza II nabór na stanowisko urzędnicze SPECJALISTA DS. FINANSOWYCH

załącznik Dyrektor Zespołu Szkół nr 9 w Tychach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownik gospodarczy w wymiarze 0,25 etatu od 12 listopada 2013 r.

załącznik Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

załącznik Dyrektor Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Górskiego w Tychach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY w wymiarze 15/40 etatu

załącznik DYREKTOR SZKOŁY GIMNAZJUM NR 4 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W TYCHACH ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze SAMODZIELNY REFERENT.

załącznik Miejski Zarząd Oświaty w Tychach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze inspektor ds. postępowania administracyjnego i egzekucji w administracji w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym

załącznik Prezydent Miasta Tychy ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów

załącznik Miejski Zarząd Oświaty w Tychach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze podinspektor w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym w wymiarze 1 etatu, na czas określony: od 8 września 2014 r. do 28 lutego 2015 r.

załącznik Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze informatyk

załącznik Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: REFERENT w wymiarze ½ etatu od 1 stycznia 2015 r.

załącznik Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach ogłasza II nabór na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. zamówień publicznych w wymiarze 1 etatu od 4 maja 2015 r.

załącznik Miejski Zarząd Oświaty w Tychach poszukuje osoby na stanowisko urzędnicze: referent / specjalista w Sekcji Księgowości w wymiarze 1 etatu, od 6 czerwca 2016 r. (umowa na zastępstwo)

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-09-15 11:32:05 Zmiana publikacji
2 2020-09-15 11:31:50 Zmiana publikacji
3 2020-08-31 12:50:41 Zmiana publikacji Ewa Biolik


stronę wyświetlono 19135 razy Artykuł wyświetlony 19135 razy
Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Oświaty w Tychach. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.