BIP

2017-07-24 12:38:05Przetarg nieograniczony - Dostawa sprzętu informatycznego dla placówek oświatowych miasta Tychy (8/17)

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna

Dokumentacja

załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załącznik Załącznik nr 1 - oferta

załącznik Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

załącznik Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

załącznik Załącznik nr 4 - wzór umowy

załącznik Załącznik nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

załącznik Załącznik nr 6 - Wykaz szkół

załącznik Ogłoszenie o zamówieniu

załącznik Odpowiedź na pytanie ws. treści SIWZ (1)

załącznik Odpowiedź na pytanie ws. treści SIWZ (2)

załącznik Odpowiedź na pytanie ws. treści SIWZ (3)

załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

załącznik Odpowiedź na pytanie ws. treści SIWZ (4)

załącznik Załącznik nr 1 - oferta (wersja do edycji)

załącznik Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wersja do edycji)

załącznik Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania (wersja do edycji)

załącznik Załącznik nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianach

załącznik Odpowiedź na pytanie ws. treści SIWZ (5)

załącznik Odpowiedź na pytanie ws. treści SIWZ (6)

załącznik Odpowiedź na pytanie ws. treści SIWZ (7)

załącznik Informacja - sposób opisania koperty

załącznik Odpowiedź na pytanie ws. treści SIWZ (8)

załącznik Protokół z otwarcia ofert

załącznik Wniosek o przedłużenie terminu związania z oferta

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2017-08-31 09:41:33 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
2 2017-07-27 14:10:54 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
3 2017-07-24 12:38:05 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
4 2017-06-30 08:13:18 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
5 2017-06-27 14:00:35 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
6 2017-06-27 10:41:54 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
7 2017-06-26 15:09:47 Zmiana publikacji Olimpia Głód
8 2017-06-23 14:13:53 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
9 2017-06-23 13:32:21 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
10 2017-06-23 10:35:18 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
11 2017-06-23 10:29:29 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
12 2017-06-23 10:24:43 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
13 2017-06-23 10:24:18 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
14 2017-06-23 10:22:10 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
15 2017-06-22 14:57:14 Zmiana publikacji Olimpia Głód
16 2017-06-22 13:34:19 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
17 2017-06-20 15:29:09 Zmiana publikacji Olimpia Głód
18 2017-06-20 15:28:03 Zmiana publikacji Olimpia Głód
19 2017-06-20 15:22:28 Zmiana publikacji Olimpia Głód
20 2017-06-20 15:18:57 Zmiana publikacji Olimpia Głód
21 2017-06-20 15:18:45 Dodanie publikacji Olimpia Głód


stronę wyświetlono 189 razy Artykuł wyświetlony 189 razy
Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Oświaty w Tychach. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.