BIP

Zaptytanie ofertowe - realizacja zadań wynikających z programu „Za życiem” /37.2018

„Realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach pełniącej funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Tychach”stronę wyświetlono razy Artykuł wyświetlony  razy
Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Oświaty w Tychach. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.