BIP

2013-08-26 12:04:36Zapytanie w sprawie przeprowadzenia praktyk zawodowych dla uczniów szkół zawodowych - PRZEDŁUŻONO TERMIN DO 6.05.2013 R.

Zapytanie dotyczy przeprowadzenia praktyki zawodowej w następujących branżach oraz zawodach:

- branża ekologiczna (Technik ochrony środowiska) – 20 uczestników;

- branża biurowa, handlowa (Technik ekonomista) – 26 uczestników;

- branża informatyczna, teleinformatyczna (Technik informatyk, Technik teleinformatyk)
– 50 uczestników;

- branża elektryczna (Technik elektronik, elektryk) – 27 uczestników;

- branża ogrodnicza (Technik architektury krajobrazu) – 9 uczestników;

- branża budowlana (Technik budownictwa) – 15 uczestników;

- branża budowlana lekka (Technik Robót Wykończeniowych) – 10 uczestników;

- branża samochodowa ( Mechanik pojazdów samochodowych, Elektromechanik) – 51 uczestników;

- branża logistyczna (Technik logistyk) – 40 uczestników,

- branża malarska (malarz/tapeciarz) – 2 uczestników.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2013-08-26 12:04:36 Zmiana publikacji Administrator
2 2013-07-16 20:35:09 Zmiana publikacji Administrator
3 2013-07-11 14:57:21 Zmiana publikacji Administrator


stronę wyświetlono 892 razy Artykuł wyświetlony 892 razy
Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Oświaty w Tychach. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.