BIP

2013-09-18 13:45:01Przetarg nieograniczony pn. "Przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w mieście Tychy w roku szkolnym 2013 / 2014"

Miejski Zarząd Oświaty w Tychach ogłasza przetarg nieograniczony pn. "Przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w mieście Tychy w roku szkolnym 2013 / 2014"

Dokumentacja

załącznik Ogłoszenie

załącznik SIWZ

załącznik Informacja o zmianie treści SIWZ

załącznik SIWZ po zmianach II

załącznik Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

załącznik Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Doradztwo grupowe

załącznik Załącznik nr 2a - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Doradztwo indywidualne

załącznik Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług - doradztwo grupowe

załącznik Załącznik nr 3a - Wykaz wykonanych usług - doradztwo indywidualne

załącznik Załącznik nr 4 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - doradztwo grupowe

załącznik Załącznik nr 4a - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - doradztwo indywidualne

załącznik Załącznik nr 5a - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - doradztwo grupowe

załącznik Załącznik nr 5b - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - doradztwo indywidualne

załącznik Załącznik nr 5c - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - doradztwo grupowe

załącznik Załącznik nr 5d - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - doradztwo indywidualne

załącznik Załącznik nr 6 - Wzór umowy - doradztwo grupowe

załącznik Załącznik nr 6a - Wzór umowy - doradztwo indywidualne

załącznik Załącznik nr 6b - Wzór umowy - powierzenie przetwarzania danych osobowych

załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2013-09-18 13:45:01 Zmiana publikacji Administrator
2 2013-09-18 13:44:32 Zmiana publikacji Administrator
3 2013-08-28 14:32:10 Zmiana publikacji Administrator


stronę wyświetlono 645 razy Artykuł wyświetlony 645 razy