BIP

2013-09-18 13:45:01Przetarg nieograniczony pn. "Przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w mieście Tychy w roku szkolnym 2013 / 2014"

Miejski Zarząd Oświaty w Tychach ogłasza przetarg nieograniczony pn. "Przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w mieście Tychy w roku szkolnym 2013 / 2014"

Dokumentacja

załącznik Ogłoszenie

załącznik SIWZ

załącznik Informacja o zmianie treści SIWZ

załącznik SIWZ po zmianach II

załącznik Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

załącznik Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Doradztwo grupowe

załącznik Załącznik nr 2a - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Doradztwo indywidualne

załącznik Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług - doradztwo grupowe

załącznik Załącznik nr 3a - Wykaz wykonanych usług - doradztwo indywidualne

załącznik Załącznik nr 4 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - doradztwo grupowe

załącznik Załącznik nr 4a - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - doradztwo indywidualne

załącznik Załącznik nr 5a - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - doradztwo grupowe

załącznik Załącznik nr 5b - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - doradztwo indywidualne

załącznik Załącznik nr 5c - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - doradztwo grupowe

załącznik Załącznik nr 5d - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - doradztwo indywidualne

załącznik Załącznik nr 6 - Wzór umowy - doradztwo grupowe

załącznik Załącznik nr 6a - Wzór umowy - doradztwo indywidualne

załącznik Załącznik nr 6b - Wzór umowy - powierzenie przetwarzania danych osobowych

załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2013-09-18 13:45:01 Zmiana publikacji Administrator
2 2013-09-18 13:44:32 Zmiana publikacji Administrator
3 2013-08-28 14:32:10 Zmiana publikacji Administrator


stronę wyświetlono 913 razy Artykuł wyświetlony 913 razy
Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Oświaty w Tychach. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.