BIP

2016-11-24 13:52:27Zapytanie ofertowe pn.Dostawa mebli wraz z transportem, wniesieniem, montażem i ustawieniem ich we wskazanych przez zamawiającego miejscach w pomieszczeniach Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na

"Dostawę mebli wraz z transportem, wniesieniem, montażem i ustawieniem ich we wskazanych przez zamawiającego miejscach w pomieszczeniach  Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach”

zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Miejskie Centrum Oświaty w Tychach o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Termin składania pisemnych ofert  22.11.2016  godz. 12.00  

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2016-11-24 13:52:27 Zmiana publikacji Olimpia Głód
2 2016-11-18 08:54:19 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
3 2016-11-18 08:52:33 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann


stronę wyświetlono 756 razy Artykuł wyświetlony 756 razy
Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Oświaty w Tychach. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.