BIP

2016-11-24 13:52:27Zapytanie ofertowe pn.Dostawa mebli wraz z transportem, wniesieniem, montażem i ustawieniem ich we wskazanych przez zamawiającego miejscach w pomieszczeniach Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na

"Dostawę mebli wraz z transportem, wniesieniem, montażem i ustawieniem ich we wskazanych przez zamawiającego miejscach w pomieszczeniach  Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach”

zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Miejskie Centrum Oświaty w Tychach o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Termin składania pisemnych ofert  22.11.2016  godz. 12.00  

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2016-11-24 13:52:27 Zmiana publikacji Olimpia Głód
2 2016-11-18 08:54:19 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
3 2016-11-18 08:52:33 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann


stronę wyświetlono 370 razy Artykuł wyświetlony 370 razy