BIP

2016-12-12 14:31:36Zapytanie ofertowe pn.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na "Dostawę krzeseł wraz z transportem i wniesieniem do pomieszczeń  Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach” zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Miejskie Centrum Oświaty w Tychach o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

Termin składania pisemnych ofert 07.12.2016  godz. 12.00  

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2016-12-12 14:31:36 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
2 2016-12-02 15:15:18 Zmiana publikacji Olimpia Głód
3 2016-12-02 15:14:38 Dodanie publikacji Olimpia Głód


stronę wyświetlono 172 razy Artykuł wyświetlony 172 razy