BIP

2016-12-12 14:31:36Zapytanie ofertowe pn.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na "Dostawę krzeseł wraz z transportem i wniesieniem do pomieszczeń  Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach” zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Miejskie Centrum Oświaty w Tychach o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

Termin składania pisemnych ofert 07.12.2016  godz. 12.00  

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2016-12-12 14:31:36 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
2 2016-12-02 15:15:18 Zmiana publikacji Olimpia Głód
3 2016-12-02 15:14:38 Dodanie publikacji Olimpia Głód


stronę wyświetlono 467 razy Artykuł wyświetlony 467 razy
Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Oświaty w Tychach. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.