BIP

2017-06-19 13:30:34Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Mieście Tychy

  1. Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w przedszkolach niepublicznych lub w niepublicznych szkołach podstawowych, w których zorganizowany jest oddział przedszkolny wraz z udzieleniem dotacji w wysokości określonej w art. 90 ust. 1b i 1ba ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”.
  2. Celem zadania jest zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Miasta Tychy, możliwości odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tychy.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2017-06-19 13:30:34 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
2 2017-06-19 13:03:50 Dodanie publikacji Dominika Wiedemann


stronę wyświetlono 123 razy Artykuł wyświetlony 123 razy