BIP

2017-07-26 14:21:17Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Mieście Tychy

1.    Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w przedszkolach niepublicznych wraz z udzieleniem dotacji w wysokości określonej w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”.
2.    Celem zadania jest zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie miasta Tychy, możliwości odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto Tychy.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2017-07-26 14:21:17 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
2 2017-07-26 14:16:34 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
3 2017-07-26 14:12:16 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann


stronę wyświetlono 267 razy Artykuł wyświetlony 267 razy