BIP

2017-07-26 14:21:17Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Mieście Tychy

1.    Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w przedszkolach niepublicznych wraz z udzieleniem dotacji w wysokości określonej w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”.
2.    Celem zadania jest zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie miasta Tychy, możliwości odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto Tychy.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2017-07-26 14:21:17 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
2 2017-07-26 14:16:34 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
3 2017-07-26 14:12:16 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann


stronę wyświetlono 616 razy Artykuł wyświetlony 616 razy
Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Oświaty w Tychach. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.