BIP

2017-11-09 15:02:57Przetarg nieograniczony - Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu Aktywna Tablica (23.2017)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” dla wybranych placówek oświatowych miasta Tychy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia zwany dalej sprzętem do placówek oświatowych znajdujących się na terenie Miasta Tychy. Wykaz placówek oświatowych znajduje się w złączniku nr 7 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wartość zamówienia dla każdej placówki oświatowej wynosi łącznie: 17500,00 złotych brutto (wsparcie finansowe 14000,00 złotych brutto + wkład własny 3500,00 złotych brutto). W przypadku gdy kwota wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia na rzecz którejkolwiek z placówek oświatowych przekroczy kwotę 17500,00 złotych brutto, Zamawiający będzie zobowiązany uiścić wynagrodzenie do wysokości 17.500,00 złotych brutto

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2017-11-09 15:02:57 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
2 2017-11-02 11:43:29 Zmiana publikacji Olimpia Głód
3 2017-10-27 15:40:33 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann


stronę wyświetlono 644 razy Artykuł wyświetlony 644 razy