BIP

2017-11-09 15:02:57Przetarg nieograniczony - Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu Aktywna Tablica (23.2017)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” dla wybranych placówek oświatowych miasta Tychy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia zwany dalej sprzętem do placówek oświatowych znajdujących się na terenie Miasta Tychy. Wykaz placówek oświatowych znajduje się w złączniku nr 7 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wartość zamówienia dla każdej placówki oświatowej wynosi łącznie: 17500,00 złotych brutto (wsparcie finansowe 14000,00 złotych brutto + wkład własny 3500,00 złotych brutto). W przypadku gdy kwota wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia na rzecz którejkolwiek z placówek oświatowych przekroczy kwotę 17500,00 złotych brutto, Zamawiający będzie zobowiązany uiścić wynagrodzenie do wysokości 17.500,00 złotych brutto

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2017-11-09 15:02:57 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
2 2017-11-02 11:43:29 Zmiana publikacji Olimpia Głód
3 2017-10-27 15:40:33 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann


stronę wyświetlono 1289 razy Artykuł wyświetlony 1289 razy
Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Oświaty w Tychach. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.