BIP

2019-08-05 11:18:12Przetarg nieograniczony - Dostawa wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach (14.2019)


Dokumentacja

załącznik Ogłoszenie

załącznik SIWZ

załącznik Załącznik nr 1 - formularz oferty

załącznik Załącznik nr 2 i 2a - oświadczenia

załącznik Załącznik nr 3 - wzór umowy

załącznik Załącznik nr 4 - szczegółowy opis przedmiotu zamóweinia część 1 - tablice szkolne

załącznik Załącznik nr 4a - formularz rzeczowo - cenowy cz. 1

załącznik Załącznik nr 5 - szczegółowy opis przedmiotu zamóweinia część 2 - meble metalowe

załącznik Załącznik nr 5a - formularz rzeczowo - cenowy cz. 2

załącznik Załącznik nr 6 - szczegółowy opis przedmiotu zamóweinia część 3 - meble kuchenne i łazienkowe

załącznik Załącznik nr 6a - formularz rzeczowo - cenowy cz. 3

załącznik Załącznik nr 7 - szczegółowy opis przedmiotu zamóweinia część 4 - meble biurowe

załącznik Załącznik nr 7a - formularz rzeczowo - cenowy cz. 4

załącznik Załącznik nr 8 - szczegółowy opis przedmiotu zamóweinia część 5 - meble szkolne

załącznik Załącznik nr 8a - formularz rzeczowo - cenowy cz. 5

załącznik Załącznik nr 9 - szczegółowy opis przedmiotu zamóweinia część 6 - meble gabinetowe

załącznik Załącznik nr 9a - formularz rzeczowo - cenowy cz. 6

załącznik Załącznik nr 10 - wykaz dostaw

załącznik Zmiana treści SIWZ z 22.05.2019

załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.05.2019

załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.05.2019

załącznik Załącznik nr 4 - szczegółowy opis przedmiotu zamóweinia część 1 - tablice szkolne - po zmianach

załącznik Zmiana treści SIWZ z 23.05.2019

załącznik Odpowiedzi na pytania z dnia 24.05.2019

załącznik Odpowiedzi na pytania z dnia 28.05.2019

załącznik Informacja z otwarcia ofert

załącznik Oświadczenie - grupa kapitałowa

załącznik Wybór oferty - cześć 2 - meble metalowe

załącznik Wybór oferty - cz. 3 - meble kuchenne i łazienkowe

załącznik Wybór oferty - cz. 4 - meble biurowe

załącznik Wybór oferty - cz. 5 - meble szkolne

załącznik zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 4 - meble biurowe.- sprostowanie

załącznik zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty sprostowanie - w zakresie części 2

załącznik Wniosek zamawiajacego ws. przedłużenia terminu związania z ofertą

załącznik Wybór oferty cz. 1 - tablice szkolne

załącznik Wybór oferty cz. 6 - meble gabinetowe

załącznik Ponowny wybór oferty - cz.2

załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2019-08-05 11:18:12 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
2 2019-07-04 15:25:15 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
3 2019-07-03 12:34:31 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann


stronę wyświetlono 1572 razy Artykuł wyświetlony 1572 razy
Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Oświaty w Tychach. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.