BIP

2019-08-16 15:19:53Przetarg nieograniczony - Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach (18.2019)


Dokumentacja

załącznik SIWZ

załącznik Załącznik nr 1 - formularz oferty

załącznik Załącznik nr 2 i 2a - oświadczenia

załącznik Załącznik nr 3 - wzór umowy cz.1-3 i cz. 5

załącznik Załącznik nr 3a - wzór umowy cz.4

załącznik Załącznik nr 4 - szczegółowy opis przedmiotu zamóweinia część 1 urządzenia drukujące

załącznik Załącznik nr 4a - formularz rzeczowo - cenowy cz.1

załącznik Załącznik nr 5 - szczegółowy opis przedmiotu zamóweinia część 2 - urządzenia multimedialne

załącznik Załącznik nr 5a - formularz rzeczowo - cenowy cz. 2

załącznik Załącznik nr 6 - szczegółowy opis przedmiotu zamóweinia część 3 - urządzenia sieciowe

załącznik Załącznik nr 6a - formularz rzeczowo - cenowy cz. 3

załącznik Załącznik nr 7 - szczegółowy opis przedmiotu zamóweinia część 4 - oprogramowanie

załącznik Załącznik nr 7a - formularz rzeczowo - cenowy cz. 4

załącznik Załącznik nr 8 - szczegółowy opis przedmiotu zamóweinia część 5 - komputery oraz notebooki

załącznik Załącznik nr 8a - formularz rzeczowo - cenowy cz. 5

załącznik Załącznik nr 9 - wykaz dostaw

załącznik Ogłoszenie

załącznik Odpowiedzi na pytania z dnia 04.06.2019

załącznik Odpowiedzi na pytania z dnia 10.06.2019

załącznik Zmiana treści SIWZ z 10.06.2019

załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.06.2019

załącznik Odpowiedzi na pytania z dnia 12.06.2019

załącznik Informacja z otwarcia ofert

załącznik Oświadczenie - grupa kapitałowa

załącznik Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1 - Urządzenia drukujące

załącznik Wybór oferty cz. 3 - urządzenia sieciowe

załącznik Wybór oferty cz. 4 - oprogramowanie

załącznik Wniosek zamawiajacego ws. przedłużenia terminu związania ofertą

załącznik Wybór oferty cz. 2 - urządzenia multimedialne

załącznik Wykaz ofert odrzuconych

załącznik Unieważnienie wyboru oferty - cz. 2

załącznik Odrzucenie oferty - FHU Diament

załącznik Odrzucenie oferty - Kserkom

załącznik Odrzucenie oferty - AV Multimedia

załącznik Wybór oferty cz. 2 - urządzenia multimedialne

załącznik Wybór oferty cz. 5 - komputery oraz notebooki

załącznik Unieważnienie wyboru oferty - cz. 2 z dnia 01.08.2019

załącznik Ponowny wybór oferty - cz.2

załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla cz. 3, 4 i cz. 1 unieważnienie

załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2019-08-16 15:19:53 Zmiana publikacji Ewa Biolik
2 2019-08-05 11:21:18 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
3 2019-08-01 14:05:20 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann


stronę wyświetlono 3152 razy Artykuł wyświetlony 3152 razy
Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Oświaty w Tychach. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.