BIP

2012-09-26 08:53:07Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych projektu nr Z/2.24/II/2.2/17/04 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w zakresie Działania 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Data kontroli: 2.03.2009r.
Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wystąpienie pokontrolne i protokół nie podlegają publikacji ze względu na informacje prawnie chronione.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2012-09-26 08:53:07 Zmiana publikacji Administrator
2 2012-09-26 08:51:39 Zmiana publikacji Administrator
3 2012-09-25 14:49:25 Zmiana publikacji Administrator


stronę wyświetlono 932 razy Artykuł wyświetlony 932 razy
Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Oświaty w Tychach. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.