BIP

2012-09-26 08:53:07Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych projektu nr Z/2.24/II/2.2/17/04 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w zakresie Działania 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Data kontroli: 2.03.2009r.
Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wystąpienie pokontrolne i protokół nie podlegają publikacji ze względu na informacje prawnie chronione.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2012-09-26 08:53:07 Zmiana publikacji Administrator
2 2012-09-26 08:51:39 Zmiana publikacji Administrator
3 2012-09-25 14:49:25 Zmiana publikacji Administrator


stronę wyświetlono 649 razy Artykuł wyświetlony 649 razy