BIP

2019-01-11 08:26:05Kontrole w placówkach niepublicznych

 

Dokumentacja

załącznik Protokół nr 2/2018 z kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości pobrania z burżetu Miasta Tychy i wykorzystania dotacji na prowadzenie w roku 2017 Niepublicznego Technikum Kolejowego Szkoły Kolejowe w Tychach.

załącznik Protokół nr 1/2018 z kontroli przeprowadzonej w zakresie pobrania dotacji z budżetu Miasta Tychy przez Marczuk sp. z. o. o. na Branżową Szkołę I Stopnia Fryzjerstwa i Kosmetyki Da Vinci w Tychach w okresie od stycznia do lutego 2018

załącznik Protokół powtórnej kontroli - Niepubliczna Poradna Psychologiczno - Pedagogiczna FIZJO-FAMILY 3/2017

załącznik Protokół kontroli - Niepubliczna Poradna Psychologiczno - Pedagogiczna FIZJO-FAMILY 1/2017

załącznik Edicus 2010.pdf

załącznik Edicus - protokół z kontroli 2010.pdf

załącznik Edicus - zał do protokołu 2010 wydatki rzeczowe.pdf

załącznik Edicus 2011.pdf

załącznik Edicus - protokół z kontroli 2011.pdf

załącznik EDICUS -zał do prot wydatki rzeczowe 2011 .pdf

załącznik Protokół nr 1/2013 z kontroli przeprowadzonej w roku 2013 w szkołach niepublicznych prowadzonych na terenie miasta Tychy przez Cosinus sp. z o.o.

załącznik Protokół nr 11/2012 z kontroli wycinkowej przeprowadzonej w zakresie prawidłowości pobierania dotacji przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” sp. z o.o. na prowadzenie szkół niepublicznych na terenie miasta Tychy

załącznik Protokół nr 10/2012 z kontroli wycinkowej przeprowadzonej w zakresie prawidłowości pobierania dotacji przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” sp. z o.o. na prowadzenie szkół niepublicznych na terenie miasta Tychy

załącznik Protokół nr 5/2012 z kontroli przeprowadzonej w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym i Zaocznym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym, prowadzonych na terenie miasta Tychy przez Cosinus sp. z o.o.w 2011 r.

załącznik Protokół nr 4/2012 z kontroli przeprowadzonej w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym i Zaocznym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym, prowadzonych na terenie miasta Tychy przez Cosinus sp. z o.o. w 2010 r.

załącznik Protokół nr 3/2012 z kontroli przeprowadzonej w zaocznych policealnych szkołach prowadzonych na terenie miasta Tychy przez Cosinus sp. z o.o. w 2011 r.

załącznik Protokół nr 2/2012 z kontroli przeprowadzonej w zaocznych policealnych szkołach prowadzonych na terenie miasta Tychy przez Cosinus sp. z o.o. w 2010 r.

załącznik Protokół nr 1/2012 z kontroli przeprowadzonej w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Policealnej Szkole Rozwoju Zawodowego oraz Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych prowadzonych przez Profes

załącznik Protokół z dnia 27.12.2011 r. sporządzony na podstawie dokumentacji finansowej przedłoŜonej przez Panią Agnieszkę Włochowicz – Kucharczyk po zapoznaniu się z protokołem kontroli z dnia 5.07.2011 r.

załącznik Protokół nr 3/2011 z kontroli przeprowadzonej w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Prywatnym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz Prywatnej Policealnej Szkole dla Dorosłych, prowadzonych przez Panią Angelikę Cysew

załącznik Protokół nr 2/2011 z kontroli przeprowadzonej w Policealnej Szkole Prawa i Administracji „Żak”, Policealnej Szkole Turystyki „Żak”, Policealnej Szkole Kosmetyki „Żak” oraz Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu „Żak” prowadzonych przez Centrum Na

załącznik Protokół z kontroli nr 1/2011 Gimnazjum dla Dorosłych „Edukacja”, Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tychach, przy ul. Konecznego 1 za 2010 r.

załącznik Protokół nr 4/2013 z kontroli przeprowadzonej w roku 2013 w Punkcie Przedszkolnym „Smerfowa Kraina”

załącznik Protokół kontroli w Śląskiej Szkole Nauk Użytecznych w Tychach prowadzonych przez pana Romana Drozda 2010

załącznik Protokół kontroli w Śląskiej Szkole Nauk Użytecznych w Tychach prowadzonych przez pana Romana Drozda 2011

załącznik Protokół nr 2/2013 z kontroli przeprowadzonej w roku 2013 w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tychach.

załącznik Protokół nr 3/2013 z kontroli przeprowadzonej w roku 2013 w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tychach.

załącznik Protokoły z kontroli wycinkowej przeprowadzonej w zakresie prawidłowości pobierania dotacji przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” sp. z o.o. na prowadzenie szkół niepublicznych na terenie miasta Tychy.

załącznik Protokoły z kontroli wycinkowej przeprowadzonej w zakresie prawidłowości pobierania dotacji przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” sp. z o.o. na prowadzenie szkół niepublicznych na terenie miasta Tychy.

załącznik Protokół nr 1/2013 z kontroli przeprowadzonej w roku 2013 w szkołach niepublicznych prowadzonych na terenie miasta Tychy przez Cosinus sp. z o.o.

załącznik Protokół nr 3/2014 z kontroli w Przedszkolu Niepublicznym „Moje Przedszkole”

załącznik Protokół nr 5/ 2014 z kontroli przeprowadzonej w zakresie pobrania dotacji z budżetu miasta Tychy na prowadzenie Punktu Przedszkolnego „Smerfowa Kraina” oraz wykorzystania pobranej dotacji w 2013 r.

załącznik Protokół nr 4/2014 z kontroli przeprowadzonej w zakresie pobrania dotacji z budżetu miasta Tychy w 2010 r. na prowadzenie Szkoły Europejskiej „EUROCOLLEGE” Niepublicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych, Niepublicznej Policealnej Szkoły Informatyki

załącznik 2. Protokół nr 1/2015 z kontroli przeprowadzonej w zakresie pobrania dotacji z budżetu miasta Tychy w 2014 r. na prowadzenie Punktu Przedszkolnego „Jaś i Małgosia” przekształconego w Przedszkole Niepubliczne „Jaś i Małgosia” oraz w zakresie wykorzyst

załącznik 1. Protokół nr 2/2015 z kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Niepublicznym „Smerfowa Kraina” w Tychach w zakresie zweryfikowania zgodności zapisów zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Tychy ze stanem faktyczny

załącznik 3. Protokół nr 2/2015 z kontroli przeprowadzonej w zakresie pobrania dotacji z budżetu miasta Tychy w 2013 r. na prowadzenie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego oraz w zakresie wyk

załącznik Protokół nr 4/2015 z kontroli wycinkowej przeprowadzonej w zakresie weryfikacji list obecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w kwietniu 2015 r. w szkołach niepublicznych prowadzonych przez Centrum Nauki I Biznesu

załącznik Załącznik nr 1 do protokołu nr 4/2015 - upoważnienie

załącznik Załącznik nr 3 do protokołu nr 4/2015 - pismo

załącznik Protokół z kontroli przeprowadzonej w Niepublicznej Policealnej Szkole Farmaceutycznej MEDAN w Tychach

załącznik Protokół z kontroli przeprowadzonej w Niepublicznym Przedszkolu Baby-Vip w Tychach

załącznik Protokół z kontroli wycinkowej przeprowadzonej w Przedszkolu Radosne Elfiki

załącznik Protokół z kontroli kompleksowej w Przedszkolu Radosne Elfiki 4/2016

załącznik Protokół nr 4.1/2017 z kontroli przeprowadzonej w zakresie pobrania i wykorzystania dotacji przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” sp. z o.o. na Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”, Policealną Szkołę Aktywizacji Zawodowej „Żak”, Poli

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2019-01-11 08:26:05 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
2 2018-06-05 11:13:56 Zmiana publikacji Ewa Biolik
3 2018-06-05 11:11:46 Zmiana publikacji Ewa Biolik


stronę wyświetlono 1544 razy Artykuł wyświetlony 1544 razy
Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Oświaty w Tychach. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.