BIP

2017-11-28 09:26:25Kontrole w placówkach niepublicznych

 

Dokumentacja

załącznik Protokół powtórnej kontroli - Niepubliczna Poradna Psychologiczno - Pedagogiczna FIZJO-FAMILY 3/2017

załącznik Protokół kontroli - Niepubliczna Poradna Psychologiczno - Pedagogiczna FIZJO-FAMILY 1/2017

załącznik Edicus 2010.pdf

załącznik Edicus - protokół z kontroli 2010.pdf

załącznik Edicus - zał do protokołu 2010 wydatki rzeczowe.pdf

załącznik Edicus 2011.pdf

załącznik Edicus - protokół z kontroli 2011.pdf

załącznik EDICUS -zał do prot wydatki rzeczowe 2011 .pdf

załącznik Protokół nr 1/2013 z kontroli przeprowadzonej w roku 2013 w szkołach niepublicznych prowadzonych na terenie miasta Tychy przez Cosinus sp. z o.o.

załącznik Protokół nr 11/2012 z kontroli wycinkowej przeprowadzonej w zakresie prawidłowości pobierania dotacji przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” sp. z o.o. na prowadzenie szkół niepublicznych na terenie miasta Tychy

załącznik Protokół nr 10/2012 z kontroli wycinkowej przeprowadzonej w zakresie prawidłowości pobierania dotacji przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” sp. z o.o. na prowadzenie szkół niepublicznych na terenie miasta Tychy

załącznik Protokół nr 5/2012 z kontroli przeprowadzonej w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym i Zaocznym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym, prowadzonych na terenie miasta Tychy przez Cosinus sp. z o.o.w 2011 r.

załącznik Protokół nr 4/2012 z kontroli przeprowadzonej w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym i Zaocznym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym, prowadzonych na terenie miasta Tychy przez Cosinus sp. z o.o. w 2010 r.

załącznik Protokół nr 3/2012 z kontroli przeprowadzonej w zaocznych policealnych szkołach prowadzonych na terenie miasta Tychy przez Cosinus sp. z o.o. w 2011 r.

załącznik Protokół nr 2/2012 z kontroli przeprowadzonej w zaocznych policealnych szkołach prowadzonych na terenie miasta Tychy przez Cosinus sp. z o.o. w 2010 r.

załącznik Protokół nr 1/2012 z kontroli przeprowadzonej w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Policealnej Szkole Rozwoju Zawodowego oraz Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych prowadzonych przez Profes

załącznik Protokół z dnia 27.12.2011 r. sporządzony na podstawie dokumentacji finansowej przedłoŜonej przez Panią Agnieszkę Włochowicz – Kucharczyk po zapoznaniu się z protokołem kontroli z dnia 5.07.2011 r.

załącznik Protokół nr 3/2011 z kontroli przeprowadzonej w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Prywatnym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz Prywatnej Policealnej Szkole dla Dorosłych, prowadzonych przez Panią Angelikę Cysew

załącznik Protokół nr 2/2011 z kontroli przeprowadzonej w Policealnej Szkole Prawa i Administracji „Żak”, Policealnej Szkole Turystyki „Żak”, Policealnej Szkole Kosmetyki „Żak” oraz Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu „Żak” prowadzonych przez Centrum Na

załącznik Protokół z kontroli nr 1/2011 Gimnazjum dla Dorosłych „Edukacja”, Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tychach, przy ul. Konecznego 1 za 2010 r.

załącznik Protokół nr 4/2013 z kontroli przeprowadzonej w roku 2013 w Punkcie Przedszkolnym „Smerfowa Kraina”

załącznik Protokół kontroli w Śląskiej Szkole Nauk Użytecznych w Tychach prowadzonych przez pana Romana Drozda 2010

załącznik Protokół kontroli w Śląskiej Szkole Nauk Użytecznych w Tychach prowadzonych przez pana Romana Drozda 2011

załącznik Protokół nr 2/2013 z kontroli przeprowadzonej w roku 2013 w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tychach.

załącznik Protokół nr 3/2013 z kontroli przeprowadzonej w roku 2013 w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tychach.

załącznik Protokoły z kontroli wycinkowej przeprowadzonej w zakresie prawidłowości pobierania dotacji przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” sp. z o.o. na prowadzenie szkół niepublicznych na terenie miasta Tychy.

załącznik Protokoły z kontroli wycinkowej przeprowadzonej w zakresie prawidłowości pobierania dotacji przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” sp. z o.o. na prowadzenie szkół niepublicznych na terenie miasta Tychy.

załącznik Protokół nr 1/2013 z kontroli przeprowadzonej w roku 2013 w szkołach niepublicznych prowadzonych na terenie miasta Tychy przez Cosinus sp. z o.o.

załącznik Protokół nr 3/2014 z kontroli w Przedszkolu Niepublicznym „Moje Przedszkole”

załącznik Protokół nr 5/ 2014 z kontroli przeprowadzonej w zakresie pobrania dotacji z budżetu miasta Tychy na prowadzenie Punktu Przedszkolnego „Smerfowa Kraina” oraz wykorzystania pobranej dotacji w 2013 r.

załącznik Protokół nr 4/2014 z kontroli przeprowadzonej w zakresie pobrania dotacji z budżetu miasta Tychy w 2010 r. na prowadzenie Szkoły Europejskiej „EUROCOLLEGE” Niepublicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych, Niepublicznej Policealnej Szkoły Informatyki

załącznik 2. Protokół nr 1/2015 z kontroli przeprowadzonej w zakresie pobrania dotacji z budżetu miasta Tychy w 2014 r. na prowadzenie Punktu Przedszkolnego „Jaś i Małgosia” przekształconego w Przedszkole Niepubliczne „Jaś i Małgosia” oraz w zakresie wykorzyst

załącznik 1. Protokół nr 2/2015 z kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Niepublicznym „Smerfowa Kraina” w Tychach w zakresie zweryfikowania zgodności zapisów zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Tychy ze stanem faktyczny

załącznik 3. Protokół nr 2/2015 z kontroli przeprowadzonej w zakresie pobrania dotacji z budżetu miasta Tychy w 2013 r. na prowadzenie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego oraz w zakresie wyk

załącznik Protokół nr 4/2015 z kontroli wycinkowej przeprowadzonej w zakresie weryfikacji list obecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w kwietniu 2015 r. w szkołach niepublicznych prowadzonych przez Centrum Nauki I Biznesu

załącznik Załącznik nr 1 do protokołu nr 4/2015 - upoważnienie

załącznik Załącznik nr 2 do protokołu nr 4/2015 - lista słuchaczy

załącznik Załącznik nr 3 do protokołu nr 4/2015 - pismo

załącznik Protokół z kontroli przeprowadzonej w Niepublicznej Policealnej Szkole Farmaceutycznej MEDAN w Tychach

załącznik Protokół z kontroli przeprowadzonej w Niepublicznym Przedszkolu Baby-Vip w Tychach

załącznik Protokół z kontroli wycinkowej przeprowadzonej w Przedszkolu Radosne Elfiki

załącznik Protokół z kontroli kompleksowej w Przedszkolu Radosne Elfiki 4/2016

załącznik Protokół nr 4.1/2017 z kontroli przeprowadzonej w zakresie pobrania i wykorzystania dotacji przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” sp. z o.o. na Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”, Policealną Szkołę Aktywizacji Zawodowej „Żak”, Poli

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2017-11-28 09:26:25 Zmiana publikacji Ewa Biolik
2 2017-05-15 12:38:58 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
3 2017-05-15 12:38:04 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann


stronę wyświetlono 1332 razy Artykuł wyświetlony 1332 razy