BIP

ePUAP

 

W związku z nowelizacją ustawy o informatyzacji działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne udostępniono Państwu możliwość skorzystania z formularza elektronicznego na platformie ePUAP


W celu złożenia pisma konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach:

/MCOTychy/domyslna

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-03-05 12:15:04 Zmiana publikacji Wiedemann Dominika
2 2017-02-09 13:12:36 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
3 2017-02-09 13:12:33 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann


stronę wyświetlono 543054 razy Artykuł wyświetlony 543054 razy
Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Oświaty w Tychach. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.