BIP

Reforma Oświaty

Z dniem 25 stycznia 2017 r. w życie wchodzi ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe Dz. U. z 2017 r. poz. 59. Zgodnie z tą ustawą z dniem 1 września 2017 roku każda 6-letnia szkoła podstawowa działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty z mocy ustawy przekształca się na 8-letnią szkołę podstawową (art. 117),  a gimnazja ulegają likwidacji z mocy ustawy (art. 127) poprzez wygaszanie.

W przypadku gdy likwidowane gimnazjum jest w zespole, w którym jest tylko gimnazjum  i szkoła podstawowa to zespół ten przekształca się z mocy ustawy w 8-letnią szkołę podstawową. Ustawodawca dał organom prowadzącym gimnazja dwa instrumenty prawne na mocy których mogą dokonać przekształcenia likwidowanego gimnazjum w nowy typ szkoły lub jego włączenia w strukturę innej szkoły (art. 129). Przekształcenie lub włączenie  samodzielnego gimnazjum powoduje, że cały zasób kadrowy i materialny likwidowanego gimnazjum przekazany zostaje na potrzeby zadań oświatowych szkoły powstałej w wyniku przekształcenia lub włączenia. Ustawodawca zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Zakres przedmiotowy tej uchwały opisany jest w art. 206 ustawy. Uchwała ma charakter intencyjny i stanowi podstawę do zasięgania obligatoryjnych opinii Kuratora Oświaty (art. 209)  oraz związków zawodowych (art. 211).

Więcej o reformie TUTAJ

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2017-02-22 07:39:47 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
2 2017-02-20 14:24:10 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
3 2017-02-20 14:23:39 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann


stronę wyświetlono 69178 razy Artykuł wyświetlony 69178 razy
Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Oświaty w Tychach. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.