BIP

Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej w Tychach do wskazanych placówek oświatowych i z powrotem wraz z opieką, we wszystkie dni nauki obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022 ( MCO-SZP.261.08.2021)

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.).

Zaptytanie ofertowe - realizacja zadań wynikających z programu „Za życiem” /37.2018

„Realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach pełniącej funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Tychach”stronę wyświetlono razy Artykuł wyświetlony  razy
Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Oświaty w Tychach. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.