BIP

Mapa strony

             Statut
             Regulaminy
       Oferty pracy
       Budżet
             Sprawozdania finansowe
                   Sprawozdania finansowe - rok 2018
                   Sprawozdania finansowe - rok 2019
                   Sprawozdania finansowe - rok 2020
       Wyniki kontroli
       Archiwum
       ePUAP
       Reforma Oświaty
             Uchwały i zarządzenia
             Stawki dotacji


stronę wyświetlono razy Artykuł wyświetlony  razy
Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Oświaty w Tychach. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.